فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه ستاد تنظيم بازار و هماهنگي امور تعزيرات حکومتي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42905 تاریخ انتشار: 1398/08/21
نمایش: 295
اخبار
جلسه ستاد تنظيم بازار و هماهنگي امور تعزيرات حکومتي شهرستان شهرکرد به رياست جناب آقاي مهندس ارژنگ، فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
جلسه ستاد تنظيم بازار و هماهنگي امور تعزيرات حکومتي شهرستان شهرکرد به رياست جناب آقاي مهندس ارژنگ، فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه مصوب گرديد:
  •  سهميه آرد واحدهاي نانوايي بر اساس نياز واقعي واحد ها توزيع و در صورت لزوم نسبت به بازنگري سهميه ها اقدام شود.
  •  گشت هاي مشترک بازرسي از واحد هاي صنفي تشديد گردد.
  • سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه واحدهاي نانوايي جهت ارتقاء بهداشت و کيفيت نان اقدام به عمل آورد.
 

افزودن دیدگاه