فرمانداری شهرستان شهرکرد

اطلاعيه برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي توسعه و حمايت در سطح شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42942 تاریخ انتشار: 1398/08/25
نمایش: 285
اخبار
« بسمه تعالي »
اطلاعيه شماره يك
 
فرمانداري شهرستان شهرکرد
اطلاعيه برگزاري اولين  دوره انتخابات  شوراي توسعه و حمايت در سطح شهرستان شهرکرد
 
در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد)، اولين دوره انتخابات شوراي توسعه و حمايت در محل فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد. بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از فرمانداري شهرستان شهرکرد، دعوت بعمل مي آيد به منظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات، به دبيرخانه سازمانهاي مردم نهاد ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند :
* مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورود به جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات به شرح ذيل است :
1. تصوير پروانه  فعاليت صادره از فرمانداري
2. تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور  مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره سازمان مردم نهاد
3. اصل صورتجلسه هيات مديره سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهور به مهر سازمان مردم نهاد )
4. يك قطعه عكس 4×3 براي  نماينده
5. تصوير صفحه اول شناسنامه، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات
* لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام : دبيرخانه سازمانهاي مردم نهاد مستقر در فرمانداري شهرستان شهرکرد

 
دبيرخانه سازمانهاي مردم شهرستان شهرکرد
 

افزودن دیدگاه