فرمانداری شهرستان شهرکرد

تجمع عظيم حمايت از اقتدار و امنيت کشور در مرکز استان

کد خبر: 42944 تاریخ انتشار: 1398/08/28 12:31:00
نمایش: 136
اخبار
تجمع حمايت از اقتدار و امنيت کشور و اعلام انزجار از اشرار و آشوبگران وابسته به استکبار جهاني در مرکز استان.

افزودن دیدگاه