فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کارگروه اجتماعي فرهنگي، سلامت و امنيت غذايي و بانوان و خانواده

کد خبر: 52997 تاریخ انتشار: 1398/09/06
نمایش: 312
اخبار
جلسه کارگروه اجتماعي فرهنگي، سلامت و امنيت غذايي و بانوان و خانواده به رياست آقاي بختياري فر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
جلسه کارگروه اجتماعي فرهنگي، سلامت و امنيت غذايي و بانوان و خانواده به رياست آقاي بختياري فر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري در محل سالن شهيد جعفرزاده فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه که جهت  بررسي ادغام کارگروه هاي سه گانه اجتماعي فرهنگي، سلامت و امنيت غذايي و بانوان و خانواده تشکيل شده بود، ضمن تشريح نحوه ادغام و تشکيل کارگروه جديد به بررسي مسائل کميته سلامت و امنيت غذايي شهرستان و همچنين موضوعات آسيب هاي دانش آموزي مدارس نواحي سه گانه شهرستان شهرکرد پرداختند.

افزودن دیدگاه