فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه شوراي هماهنگي مواد مخدر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 63106 تاریخ انتشار: 1398/09/25
نمایش: 54
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.

در اين جلسه دکتر روغني عضو نظام پزشکي استان به شرح اعتياد به عنوان يک بيماري، مراحل چهارگانه ترک دارويي و ضرورت مداخلات غيردارويي در کنار تجويز متادون پرداختند.
در ضمن مصوب گرديد به دليل ضرورت اجراي کامل پروتکل ترک با متادون و اهميت مداخلات غير دارويي در کنار تجويز متادون، مرکز بهداشت شهرستان با هماهنگي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي، مراکز ترک دارويي را از اين نظر مورد بررسي قرار دهند.

افزودن دیدگاه