فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 63107 تاریخ انتشار: 1398/09/25 11:23:30
نمایش: 239
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه دکتر روغني عضو نظام پزشکي استان به شرح اعتياد به عنوان يک بيماري، مراحل چهارگانه ترک دارويي و ضرورت مداخلات غيردارويي در کنار تجويز متادون پرداختند.
در ضمن مصوب گرديد به دليل ضرورت اجراي کامل پروتکل ترک با متادون و اهميت مداخلات غير دارويي در کنار تجويز متادون، مرکز بهداشت شهرستان با هماهنگي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي، مراکز ترک دارويي را از اين نظر مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به فرمانداري شهرستان شهرکرد ارائه دهند.

افزودن دیدگاه