فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه هماهنگي و فرهنگ سازي استقرار نظام ارجاع الکترونيک در مراکز بهداشتي درماني شهرستان شهرکرد

کد خبر: 63135 تاریخ انتشار: 1398/09/30
نمایش: 197
اخبار
جلسه هماهنگي و فرهنگ سازي استقرار نظام ارجاع الکترونيک در مراکز بهداشتي درماني به رياست آقاي مهندس ارژنگ فرماندار مرکز استان و با حضور سرکار خانم نرگس عسگري سرپرست مرکز بهداشت شهرستان در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
فرماندار در اين جلسه گفت: کليه بخشداران و شوراها همکاري لازم در خصوص فرهنگ سازي را انجام داده و همچنين توسعه زير ساختها در جهت رضايت مندي، آماده باش تمام سيستم در هنگام اجراي طرح جهت پاسخگويي و حل مشکلات مردم در دستور کار قرار گيرد.
راه اندازي نظام ارجاع الکترونيک بر اساس ماده 74 برنامه ششم توسعه در گام اول در شهرهاي با جمعيت زير 20 هزار نفر و روستاها با هدف دسترسي آسان تر مردم به خدمات تخصصي سطح 2 و 3 و همچنين جلوگيري از مراجعات متعدد بيماران به مراکز درماني مختلف و در آخر مديريت دسترسي مردم به منابع محدود درماني صورت گرفته است.

افزودن دیدگاه