فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه بررسي حمل و نقل دانشجويان دانشگاه شهرکرد

کد خبر: 63246 تاریخ انتشار: 1398/10/18 11:33:51
نمایش: 207
اخبار
جلسه بررسي حمل و نقل دانشجويان دانشگاه شهرکرد، از دانشگاه به مقصد اصفهان و بالعکس به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه مقرر گرديد دانشگاه شهرکرد، صنف دانشجويي، تعاوني يک و دو پيگيري لازم جهت انعقاد قرارداد اخذ مجوز از سازمان مديريت حمل و نقل و بار مسافر را انجام دهند.
 فرماندار گفت: اتوبوس هايي که با ظرفيت کامل دانشجويي از اصفهان به مقصد شهرکرد حرکت ميکنند بدون توقف در ترمينال شهرکرد، مستقيم به دانشگاه شهرکرد جهت پياده نمودن مسافر مراجعه نمايند.
وي افزود: پليس راهور با اتوبوس هايي که مقابل ترمينال اقدام به پياده کردن مسافران مي نمايند، مطابق با قوانين و مقررات برخورد نمايند.
ارژنگ اشاره کرد: اتوبوس هايي که مسافران ترکيبي ( مسافران عادي و دانشجويان ) را جابه جا ميکنند موظف به پياده نمودن کليه مسافران در ترمينال ميباشند و اجازه خروج مجدد را از ترمينال ندارند.
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: به منظور ساماندهي و نظارت بيشتر بر نحوه حمل و نقل عمومي و احقاق حقوق تاکسي هاي عمومي، پليس راهور با مسافر کش هاي شخصي اطراف ترمينال مطابق با قانون برخورد نمايد.
مهندس ارژنگ تاکيد کرد: گزارش هفتگي از مجموعه اقدامات به فرمانداري شهرستان شهرکرد ارسال گردد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/01/22