فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد

کد خبر: 73323 تاریخ انتشار: 1398/11/03
نمایش: 399
اخبار
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد با هدف بررسي و تصويب طرح نهايي تغذيه مصنوعي دشت شهرکرد با استفاده از روان آب هاي حاصل از بارش، به رياست مهندس احمدرضا امينيان معاون امور عمراني فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه آقاي امينيان ضمن اشاره به اين موضوع که هرساله حجم بالايي از روان آب هاي سطح شهر از طريق کانال ها . مسيل هاي سطح شهر خارج مي گردند و در طول مسير فرسايش خاک صورت مي پذيرد و هيچ گونه استفاده اي از آن نميشود، عنوان کرد: موضوع از يک سال و نيم پيش با جديت در دستور کار شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد و اداره کل منابع طبيعي استان قرار گرفته است که طي اين مدت سه گزينه پيشنهادي به اين شورا ارائه گرديد که عبارتند از: تغذيه مصنوعي 7 هکتاري، تغذيه مصنوعي 70 هکتاري، تغذيه مصنوعي 400 هکتاري، که مورد بحث و پايش قرار گرفتند.
معاون عمراني فرمانداري افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد مطالعه، بررسي، ارزيابي، بازديد ميداني و لحاظ نمودن نقاط اجبار همچون فرودگاه، عدم جوابگويي شيب قوسي و عدم برهم زني عوارض طبيعي دشت و در انتها پس از پالايش طرح تهيه شده توسط اداره کل منابع طبيعي، طرح تغذيه مصنوعي 400 هکتاري با استفاده از سيستم بهسازي کانال هاي موجود دشت، اجراي آب بند و سيستم پمپاژ در ضلع جنوبي دشت به منظور اجراي سيستم پخش سيلاب با هدف حفظ پوشش گياهي، جلوگيري از ايجاد گرد و غبار و در انتها کمک به سفره آبخوان دشت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.
وي تصريح کرد: با استفاده از پيگيري هاي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، مبلغ يک و نيم ميليارد تومان جهت اجراي طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي تأمين گرديده و در همين راستا اداره کل منابع طبيعي پس از انجام ارزيابي کيفي، پيمانکار طرح را معرفي خواهد نمود.
امينيان ادامه داد: زمان شروع عمليات اواسط فروردين ماه سال آينده پس از مساعد شدن شرايط آب و هوا مي باشد.
وي گفت: مصوب گرديد اعتبار مورد نياز سيستم پمپاژ از محل اعتبارات شهرستان شهرکرد پس از برآورد اوليه توسط شرکت سهامي آب منطقه اي تأمين و همزمان در اختيار شرکت سهامي آب منطقه اي قرار گيرد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/01/22