فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 73335 تاریخ انتشار: 1398/11/06 10:47:48
نمایش: 339
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد با تمرکز بر محله 32 شهرکرد به رياست آقاي مهندس ارژنگ فرماندار مرکز استان چهارمحال و بختياري برگزار گرديد.
اين جلسه با حضور مديران کل استان و شهرستان، دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد، پيرو جلسه سال گذشته استاندار محترم در راستاي تحول اساسي در اين محله تشکيل شد و وظايف کارگروه ها، اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش بيني شده مختص محله 32 شهرکرد بررسي و مقرر گرديد: ادارات استاني عضو کارگروه ها هماهنگي هاي بيشتري را جهت انجام وظايف خود به عمل آورند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/01/22