فرمانداری شهرستان شهرکرد

"منظريه شهرکرد ميزبان شهيد گمنام مي شود"


جزییات بیشتر

بررسي مشکلات حمل و نقل فرخشهر و هفشجان


جزییات بیشتر

بررسي مشکلات دامداران


جزییات بیشتر

قيمت مصوب نان در فروشگاهها


جزییات بیشتر

برگزاري جلسه شوراي اداري در بخش لاران


جزییات بیشتر

ضرورت جذب جوانان با انجام کار فرهنگي در مساجد


جزییات بیشتر

تعيين تکليف اراضي فناوران 2


جزییات بیشتر

تخصيص اعتبار بيست و دو ميليارد و سيصد و سي ميليون ريال براي ساخت کتابخانه رودکي مخصوص نابينايان


جزییات بیشتر

ضرورت تعيين تکليف ساخت پارکينگ طبقاتي بيمارستان کاشاني


جزییات بیشتر

ممنوعيت عرضه مرغ بالاتر از قيمت مصوب


جزییات بیشتر
 
آرشیو