فرمانداری شهرستان شهرکرد

تقسیمات شهرستان


بر اساس آخرين تقسيمات سياسي استان شهرستان شهركرد داراي ۳ بخش، ۹ شهر و ۶ دهستان بوده است.
شهرستان شهركرد  
بخش شهر ها دهستان‌ها
لاران سورشجان لار
سودجان مرغملك
هارونی لار
فرخ شهر فرخ شهر خيرآباد
دستگرد
مركزي شهرکرد حومه
هفشجان
کیان
طاقانک
نافچ
       
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08