فرمانداری شهرستان شهرکرد

چارت سازماني

چارت فرمانداری شهرستان شهرکرد و بخشداری های تابعه
نام و نام خانوادگی عنوان پست
فرمانداری شهرستان شهرکرد
عبدالعلی ارژنگ فرماندار شهركرد
احمدرضا امینیان معاون هماهنگی امور عمرانی
روح الله رضایی کارشناس مسئول حراست
عصمت رفیعی مسئول دبیرخانه محرمانه/(کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی )
جواد خاکسار حقانی كارشناس روابط عمومي و تشریفات/(کارشناس پیگیری)
فرزاد حسینی كارشناس روابط عمومي و تشریفات/ امور مبارزه با مواد مخدر/امور اقامه نماز/(کارشناس امور سیاسی ، انتظامی و انتخابات)
صدیقه توکلی کارشناس ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی بشکایات/امور اقوام و فرق/امور تقسیمات کشوری/(کارشناس هماهنگی امور قتصادی)
اسفندیار قربانی کارشناس امور اجتماعی/ (کارشناس امور حقوقی )
جهانبخش سلطانی رئیس اداره امور سیاسی ، امنیتی و اجتماعی /مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان
سجاد کریمی کیا کارشناس ارسال اخبار /کارشناس امور اجتماعی/(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)
الهه رئیسی کارشناس امور اجتماعی/دبیرخانه امور عفاف و حجاب/(کارشناس نظارت بر بودجه دهیاری ها)
علیرضا عبدالغنی رئیس اداره فنی و  امور عمرانی /دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهری
سیاوش صادقی کارشناس امور عمرانی و کنترل پروژه‌های عمرانی
ابوالقاسم کریمی کارشناس امور عمرانی /کارشناس امور سوخت
همایون رئیسی کارشناس امور عمرانی و مدیریت بحران /امورکمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها
یحیی حیدری کارشناس امور شهری ، روستایی و شوراها/(کارشناس امور سیاسی ، انتظامی و انتخابات)
قدیر ولی پور کارشناس هماهنگی امور اقتصادی و اشتغال/(کارشناس پایش محیط زیست و توسعه پایدار)
حبیب الله امیرخانی کارشناس مدیریت بحران/(کارشناس روابط عمومی و تشریفات)
حمیده رئیسی کارشناس برنامه ریزی ،آمار و فناوری اطلاعات/کارشناس آموزش و پژوهش
حسین حبیبی کارشناس امور یارانه/(کارشناس امور شهری و شوراها)
محسن فرج زاده کارشناس امور اداری/(کارشناس هماهنگی امور اقتصادی)
شهرام ابراهیمی کارشناس هماهنگی امورآرد و نان/(حسابدار و جمعدار اموال)
احمدرضا هاشمی کارشناس مسئول امور اداری و مالی ( بانام سید احمدرضا هاشمی ) 
قاسم امیدی نامه رسان و راننده
مهدی ندیمی اپراتور( با نام مهدی ندیمی ) 
علی یوسفی کارشناس میزخدمت/(کارشناس حراست فیزیکی)
بخشداری مرکزی
مصطفی بیات بخشدار
مهدی شاهرخیان کارشناس امور سیاسی و انتخابات
سما صادقی کارشناس امور عمرانی 
بخشداری لاران
مجتبی رهنما بخشدار
فرهاد سلطانی مسئول امور دفتری و بایگانی  ( با نام فرهاد سلطانی ) 
پژمان رحیمی کارشناس امور دهستانها و شوراها
عبدالکریم همتیان کارشناس آمار و فناوری اطلاعات/کارشناس امور عمرانی / (مسئول دفتر)
نبی الله نعمتی سرایدار و پیشخدمت
بخشداری فرخشهر
آرش خرمیان بخشدار
طاهره کریمی کارشناس امور امنیتی و انتظامی
سیف اله جعفری کارشناس امور سیاسی و انتخابات
معصومه جهانبین کارشناس امور عمرانی
افشین کوهی فایق کارشناس آمار و فناوری اطلاعات
تذکر : افرادی که با ابلاغ داخلی پستی متفاوت از پست سازمانی دارند،  پست سازمانی در داخل پرانتز مشخص شده است.

تهیه شده توسط دفتر برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان شهرکرد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10