فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت و خانواده و امنيت غذايي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 154698 تاریخ انتشار: 1399/08/14
نمایش: 302
اخبار
جلسه کارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت و خانواده و امنيت غذايي شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر در محل فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
ابراهيم بختياري فر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد صبح روز چهارشنبه 14 آبان ماه در جلسه کارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت و خانواده و امنيت غذايي شهرستان شهرکرد با موضوع بررسي آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهرکرد عنوان کرد: نيروي انتظامي به عنوان متولي کميته فضاي مجازي، آسيب هاي فضاي مجازي شهرستان را با تمرکز بر حوزه  دانش آموزي در شرايط گسترش ويروس کرونا و ضرورت آموزش دانش آموزان از طريق فضاي مجازي با همکاري آموزش و پرورش احصاء نموده و گزارشات خود را در جلسه آينده اين کارگروه ارائه نمايند.
وي افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي نتيجه بررسي و اطلاعات خود را در خصوص رفع نيازهاي کودکان دچار سوء تغذيه اعلام نمايد.
بختياري فر ادامه داد: بخشدار لاران نتايج اقدامات خود در خصوص اجراي طرح تعيين سودجان به عنوان پايلوت طرح کاهش آسيب هاي اجتماعي با همکاري معاونت پيشگيري از جرم را در جلسه بعد ارائه نمايد.
وي تصريح کرد: ادارات تابعه مسؤليت کميته هاي کارگروه اجتماعي و فرهنگي پيرو مکاتبات قبل و مباحث مطرح شده در جلسه طرح هاي اجرايي مدون و مستندات اجراي آن را از جمله صورتجلسات، مکاتبات و نتايج طرح را به دبيرخانه کارگروه اعلام نمايند.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09