فرمانداری شهرستان شهرکرد

تخليه نخاله ساختماني در مکان غيرمجاز مشمول جريمه است

کد خبر: 155101 تاریخ انتشار: 1399/10/20 09:31:15
نمایش: 347
اخبار
معاون عمراني فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: خودروهايي که نسبت به حمل پسماند عمراني و تخليه آن در مکان‌هاي غيرمجاز اقدام کنند مشمول جريمه نقدي و توقيف خودرو خواهند شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد، احمدرضا امينيان در جلسه کارگروه پسماند اظهار کرد: خودروهايي که نسبت به حمل پسماند عمراني و تخليه آن در مکان‌هاي غيرمجاز اقدام کنند، مشمول  ماده ١۶ و ١٩ و ٢٠ قانون مديريت پسماند مصوب ١٣٨٣/٢/٢٠ خواهند شد.

▫️معاون عمراني فرمانداري شهرستان شهرکرد ادامه داد: بر اساس ماده ١۶ قانون مذکور نگهداري، مخلوط کردن، جمع آوري، حمل ونقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماند در محيط مطابق با اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن خواهد بود، در غير اين‌صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضايي در بار اول براي پسماند عادي از ۵٠٠ هزار ريال تا ١٠٠ ميليون ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ريال تا ١٠٠ ميليون ريال محکوم و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محکوم مي‌شوند.

▫️وي خاطرنشان کرد: ماده ١٩ در تمام جرائم مذکور مرجع قضايي مرتکبين را علاوه بر پرداخت جريمه به پرداخت خسارت به اشخاص يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد.

▫️امينيان در ادامه جلسه با اشاره به تخليه‌هاي صورت گرفته غيرمجاز پسماند عمراني، عنوان کرد: با استناد بر ماده ٢۰، خودروهاي تخليه‌کننده پسماند در اماکن غيرمجاز علاوه بر مجازات‌هاي ذکر شده به يک تا ۱۰ هفته توقيف محکوم خواهند شد، در صورتيکه محل تخليه معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد به حداکثر ميزان توقيف (۱۰ هفته) اضافه مي‌شود.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/04