فرمانداری شهرستان شهرکرد

بررسي موضوع ادعاي مالکيت سهامداران و کشاورزان مزرعه چالشتر نسبت به مرکز تحقيقات آموزش کشاورزي چالشتر

کد خبر: 155189 تاریخ انتشار: 1399/11/05
نمایش: 437
اخبار
فرماندار شهرکرد: پس از بررسي موضوع مالکيت اراضي مذکور، طي يک فرآيند قانوني و در فضاي کارشناسي توسط جهاد کشاورزي استان موضوع در کميسيون رفع تداخلات استان طرح و تصميم گيري شود.
جلسه بررسي موضوع ادعاي مالکيت سهامداران و کشاورزان مزرعه چالشتر نسبت به مرکز تحقيقات آموزش کشاورزي چالشتر به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد و با حضور دکتر ابراهيمي رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، مديرکل عملکرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري و هيئت تصفيه مزرعه چالشتر در محل فرمانداري مرکز استان برگزار گرديد.
در اين جلسه مقرر گرديد: پس از بررسي موضوع مالکيت اراضي مذکور، طي يک فرآيند قانوني و در فضاي کارشناسي توسط جهاد کشاورزي استان موضوع در کميسيون رفع تداخلات استان طرح و تصميم گيري شود.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09