فرمانداری شهرستان شهرکرد

آگاهي بخشي جهت ممانعت از گسترش مصرف حشيش در برخي گروه هاي سني آسيب پذير

کد خبر: 155229 تاریخ انتشار: 1399/11/09 10:51:33
نمایش: 274
اخبار
معاون فرماندار گفت: اين جلسه به منظور بررسي اجراي بخش نامه ها و قوانين مرتبط با مصرف مواد مخدر در فضاي اداري و آگاهي بخشي جهت ممانعت از گسترش مصرف حشيش در برخي گروه هاي سني آسيب پذير تشکيل شده است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد، ابراهيم بختياري فر امروز و در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد عنوان کرد: اين جلسه به منظور بررسي اجراي بخش نامه ها و قوانين مرتبط با مصرف مواد مخدر در فضاي اداري و آگاهي بخشي جهت ممانعت از گسترش مصرف حشيش در برخي گروه هاي سني آسيب پذير تشکيل شده است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد با تأکيد بر اجراي آيين نامه ها در خصوص پيشگيري از گسترش مصرف مواد مخدر در فضاي اداري افزود: اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با موضوع آگاهي بخشي از مضرات مصرف حشيش و تأثيرات فردي و اجتماعي آن با تمرکز بر دانش آموزان و دانشجويان به عنوان يکي از اهداف، در دستور کار شورا قرار گرفت.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09