فرمانداری شهرستان شهرکرد
با همکاري فرمانداري شهرستان شهرکرد و زير نظر اداره کل تعاون:

فراخوان هيات موسس شرکت تعاوني در شرف تاسيس توسعه و عمران شهرستان شهرکرد جهت عضويت

کد خبر: 155230 تاریخ انتشار: 1399/11/09
نمایش: 309
اخبار
بسمه تعالي
فراخوان هيات موسس شرکت تعاوني در شرف تاسيس توسعه و عمران شهرستان شهرکرد جهت عضويت
شرکت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني با الهام از قانون تاسيس شرکت هاي تعاوني توسعه عمران شهرستاني ، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در جهت رشد و توسعه شهرستان ، هدايت منابع مردمي به بخش هاي توليدي ، بستر سازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي که به دليل افزونه زا ( رانت زا) بودن آن ، امکان واگذاري به بخش هاي خصوصي وجود ندارد ، با همکاري فرمانداري شهرستان شهرکردو زير نظر اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان از متقاضيان عضويت در شرکت ثبت نام مي کنند.
فعاليت هاي مجاز شرکت تعاوني توسعه و عمران شهرستان با رعايت مقررات مربوطه
1- انجام فعاليت هاي عمراني و آباداني شهر ها و روستاهاي شهرستان حوزه فعاليت و سرمايه گذاري ، مالکيت و مديريت در فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي مربوط
2- ايجاد و اداره واحد هاي اقتصادي توليدي ، توزيعي و خدماتي که مرتبط با تحقق اهداف تعاوني باشد .
3- خريد سهام بنگاههاي دولتي مستقر در شهرستان حوزه فعاليت که کالاها و خدمات توليدي آنها در اين شهرستان عرضه ميشود از طريق مذاکره و مديريت آنها
4- سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصي ( هلدينگ) و با تشکيل شرکت هاي اقماري در صورت تصويب مجمع عمومي عادي.
5- تملک اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي و استفاده از تسهيلات قوانين مربوط به تملک اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري و روستايي در جهت اهداف تعاوني.
6- استفاده و بهره برداري از فعاليت ها ، طرح ها ، زمين ها و املاک قابل واگذاري دولت در بخش هاي توليدي ، توزيعي و خدماتي شهرستان که اگر برگزاري مزايده به صرفه و صلاح نباشد با تاييد يکي از کميسيون هاي دولت از طريق ترک تشريفات مزايده انجام خواهد شد .
7- مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها
8- انجام هر گونه معاملات از قبيل خريد و فروش ، اجاره و نظاير آن و تملک اراضي ، اموال منقول و غير منقول، و تامين نياز مندي هاي خود به طريق مقتضي و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاوني.
شرايط عضويت :
1- اعضاء اين تعاوني ها کليه افراد حقيقي متولد يا ساکن يا شاغل در شهرستان مي باشد .
 
1-حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاوني بايد به ميزان نيم درصد جمعيت شهرستان بر اساس آخرين آمار سر شماري عمومي نفوس و مسکن به تاييد اداره تعاون شهرستان باشد .
2- عضويت در ساير تعاوني ها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست . 
3- استمرار عضويت در تعاوني منوط به ادامه اشتغال يا سکونت در آن شهرستان نمي باشد.
4- حداقل سن براي عضويت 18 سال تمام
نحوه عضويت :
هر شخص حقيقي متقاضي عضويت که واجد شرايط زير باشد مي تواند به عضويت تعاوني توسعه و عمران شهرستان شهرکرد در آيد .
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب- عدم ممنوعيت قانوني و حجر
ج – هر متقاضي مي تواند حداکثر 1500 سهم 10000 ريالي خريداري که يک سوم سهام خريداري شده مي بايست به شماره حساب 1/3754204/111/1805 بنام شرکت تعاوني در شرف تاسيس توسعه و عمران شهرستان شهرکرد نزد بانک توسعه تعاون شعبه آيت ا... کاشاني شهرکردپس از تکميل فرم درخواست و ارائه مدارک لازم واريز نمايد.
د- درخواست عضويت کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني
و – عدم عضويت در تعاوني مشابه
آدرس دفتر هيات موسس : شهرکرد خيابان اقبال لاهوري تقاطع اقبال لاهوري و ولي عصر شمالي – ساختمان آموزشگاه چرتکه – تلفن 32224725
افراد متقاضي مي توانند از تاريخ 12/11/99 لغايت 30/11/99 با مراجعه به دفتر شرکت و تکميل فرم درخواست و ارائه مدارک شامل ( تصوير شناسنامه ، کارت ملي ، کارت پايان خدمت (( ويژه آقايان )) کدپستي ، شماره تلفن همراه که لزوما بنام فرد متقاضي باشد ، يک عدد پوشه فنر دار ) نسبت به ثبت عضويت و سپس واريز وجه اوليه سرمايه اقدام نمايد .
نماينده هيات موسس : آقاي علي کريمي قهفرخي تلفن 09131803242

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09