فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کميسيون دانشجويي شهرستان شهرکرد برگزار شد

کد خبر: 156563 تاریخ انتشار: 1400/06/25 09:21:36
نمایش: 162
اخبار

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد، جلسه کميسيون دانشجويي شهرستان به رياست بختياري فر معاون سياسي و اجتماعي فرماندار و با حضور روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و دستگاهاي اجرائي عضو اين کميسيون در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار شد.
معاون سياسي و اجتماعي فرماندار در اين جلسه با اشاره به اينکه دانشگاه ها در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه اثر مستقيم دارند و حضور دانشجويان منجر به نشاط سياسي و اجتماعي مي شود اظهار داشت : شيوع بيماري کرونا منجر به از بين رفتن نشاط اجتماعي شده و سطح مطالبه گري در جامعه با تعطيلي دانشگاه ها پايين آمده است.
بختياري فر با اشاره به ارائه آموزش هاي مجازي بدليل شرايط موجود از روساي دانشگاهها خواست تا نگذارند اين موضوع بر کيفيت آموزش اثر گذاشته و دقت هاي لازم در اين زمينه صورت پذيرد.
موضاعتي همچون گزارش و پيگيري روند واکسيناسيون دانشجويان، تشکيل کميته ارزيابي از خوابگاه هاي دانشجويي، روند تشکيل کلاس هاي آموزشي به صورت تلفيقي (مجازي و حضوري) از جمله مصوبات اين جلسه بود که در دستور کار قرار گرفت.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09