فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرکرد برگزار شد

کد خبر: 156882 تاریخ انتشار: 1400/08/18 13:40:44
نمایش: 220
اخبار
چهارمين جلسه انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرکرد با محوريت برنامه ريزي جهت گراميداشت بيست و نهمين دوره هفته کتاب و کتابخواني برگزار شد

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان، چهارمين جلسه انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرکرد با محوريت برنامه ريزي جهت گراميداشت بيست و نهمين دوره هفته کتاب و کتابخواني به رياست فرماندار شهرکرد و با حضور رئيس اداره کتابخانه هاي شهرستان و ساير اعضاي حقوقي و حقيقي برگزار شد.
علدالعلي ارژنگ در اين جلسه اظهار داشت : کتابخواني اصل و اساس فعاليت هاي فرهنگي است و بدون توجه به اين امر موفقيتي در جامعه حاصل نمي شود. پيشرفت جوامع در نتيجه توجه به مقوله مطالعه و انس با کتاب محقق مي شود و بي توجهي به اين مهم عواقب جبران ناپذيري خواهد داشت.
در اين جلسه رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي، آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي به تشريح برنامه هاي پيش بيني شده و فرهنگي خود با محوريت هفته کتاب پرداختند و همچنين راهکارهاي مناسب جهت جمع آوري و نگهداري نسخ خطي، چاپ سنگي و سربي در اين جلسه ارائه شد.
در پايان فرماندار، ضمن تشکر از ادارات جهت برنامه ريزي هاي هفته کتاب، به منظور پيگيري منسجم و منتج به نتيجه در خصوص نسخ خطي پيشنهاد برگزاري جلسات اختصاصي با محوريت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي را مطرح نمود .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/04