فرمانداری شهرستان شهرکرد

تبريک روز روابط عمومي

کد خبر: 168059 تاریخ انتشار: 1401/02/27 08:25:44
نمایش: 175
اخبار
بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه جلوه گر اهميت و نقش روز افزون روابط عمومي در دنياي ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه ها،سازمان ها و ارگان هاي گوناگون ،تبديل گرديده است.
امروزه، روابط عمومي ها به عنوان بازواني پرتوان و کارآمد، در ارزيابي ، تقويت برنامه ها و پيشبرد اهداف سازمانها، نقش ويژه و مهمي به منظورايجاد ارتباط و تعاملات فکري و اطلاعاتي ايفاء مي کنند.
نقش روابط عمومي و تأثير فعاليت آن در ارتباطات درون سازماني و برون سازماني بر هيچکس مستتر نيست. از اين جهت تمامي سازمانهاي موفق ،در بخشهاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره داراي  روابط عمومي هايي هستند که آنان را در طراحي روشهاي معقول و تعيين خط مشي هاي مرتبط با آينده ياري مي دهند.
در همين راستا،روز ارتباطات و روابط عمومي را صميمانه به تمامي دست اندرکاران صديق و سختکوش حوزه روابط عمومي ها ،خصوصا همکاران محترم در شهرستان شهرکرد تبريک و تهنيت ،و براي آنان در اين مسير دشوار، حساس و مسئوليت آفرين آرزوي توفيق روز افزون را از خداوند متعال خواهانيم.
روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10