فرمانداری شهرستان شهرکرد

قيمت مصوب نان در فروشگاهها

کد خبر: 179673 تاریخ انتشار: 1401/09/01
نمایش: 34
اخبار
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: در قيمت مصوب که به زودي اجرايي مي‌شود هر بسته نان ۱۰ تايي با آرد نوع ۲ با قيمت ۱۱ هزار تومان و هر بسته ۵ تايي نان با آرد نوع ۲ با قيمت ۶ هزار تومان، هر بسته ۱۰ تايي نان با آرد نوع يک ۹ هزار تومان و هر بسته ۵ تايي نان ۴ هزار تومان در فروشگاه‌ها به فروش مي‌رسد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري  شهرکرد، عبدالعلي ارژنگ فرماندارشهرستان شهرکرد  در جلسه کميته اقدام مشترک شهرستان با موضوع رفع تناقضات فروش نان در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها گفت: در حال حاضر دو نوع آرد نوع يک يا دولتي و نوع ۲ يا نيمه‌دولتي در شهرستان شهرکرد در اختيار نانوايي‌هاي قرار مي‌گيرد.
فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: نانوايي‌ها بايد بر اساس ساعت پخت در طول روز به مردم نان عرضه کنند و در موارد استثنا مازاد پخت خود را براي افرادي که توان مراجعه به نانوايي ندارند در اختيار مغازه‌ها قرار دهند.
وي ادامه داد: متاسفانه اين عمل در حال حاضر توسط برخي از نانوايان به صورت غيرقانوني در حال انجام است يعني نان بسته‌بندي يا فله‌اي از سهميه آرد نوع يک و ۲ با قيمت‌هاي نامتعارف به مغازه‌ها عرضه مي‌شود.
فرماندار شهرستان شهرکرد اظهار داشت: اين موضوع کارشناسي و پيشنهاد شد که نانوايي نوع يک و ۲ که آمادگي پخت نان براي فروشگاه‌ها را دارند اعلام کنند، تا بر اساس نوع سهميه، مجوزات و تخلفاتي که تاکنون انجام داده‌اند در کميته کارشناسي مورد بررسي قرار بگيرند.
وي ادامه داد: در حال حاضر ليست متقاضيان آماده شده که بايد شرايطشان بررسي شود و خروجي ليست بررسي شده براي دريافت کد بهداشتي به مرکز بهداشت شهرستان معرفي شود و پس از طي شدن اين مراحل در کوتاه‌ترين زمان و تا حداکثر ۲ ماه آينده نان در مغازه‌ها با قيمت مصوب به فروش برسد.
فرماندار شهرکرد بيان کرد: در قيمت مصوب که به زودي اجرايي مي‌شود هر بسته نان ۱۰ تايي با آرد نوع ۲ با قيمت ۱۱ هزار تومان و هر بسته ۵ تايي نان با آرد نوع ۲ با قيمت ۶ هزار تومان، هر بسته ۱۰ تايي نان با آرد نوع يک ۹ هزار تومان و هر بسته ۵ تايي نان ۴ هزار تومان در فروشگاه‌ها به فروش مي‌رسد.
ارژنگ توضيح داد: قراردادهايي که تحت اين عنوان با نانوايي‌هاي داوطلب بسته مي‌شود يک ساله است، هر نانوايي به چند فروشگاه مشخص نان تحويل مي‌دهد و قيمت فروش نان به کبابي‌ها و رستوران‌ها نيز طبق همين

فرمانداردر اين جلسه گفت: نان خط قرمز جامعه است و نبايد در اين موضوع بي‌احتياطي کرد، در ابتداي جلسه مطرح شد که مصوبه‌اي در چهارمارديبهشت ماهبراي تعيين قيمت نان با آرد آزاد صادر شده است اما بنده با اين مصوبه مخالف هستم و اجازه افزايش قيمت با هيچ بهانه‌اي را در شهرستان شهرکرد نمي‌دهم.
وي با بيان اينکه در حال حاضر نان‌هاي فروشگاه از نظر بهداشتي بدون هيچ نظارتي در حال توزيع هستند، اظهار داشت: در صدور پروانه کسب براي نانوايان به بند تامين آرد توجه بيشتري شود و اگر نانوايي آرد دولتي نمي‌خواهد پس مجوزي هم نخواهد گرفت، زيرا که نانوايي به عنوان آزاد پز اجازه فعاليت ندارد.
ارژنگ افزود: هر مجوزي که با اين عنوان تاکنون صادر شده غيرقانوني است و مواردي مانند قيمت بالاتر از نرخ مصوب و عدم رعايت ساعت پخت تخلف محسوب مي‌شود.
.
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/14