فرمانداری شهرستان شهرکرد
با حضور فرماندار شهرستان شهرکرد انجام گرديد:

بستن ورودي استان جهت جلوگيري از ورود مسافرين

کد خبر: 83560 تاریخ انتشار: 1398/12/17 19:36:49
نمایش: 1446
اخبار
کنترل وضعيت موجود و بستن راه ورودي استان از سمت اصفهان و در محل پليس راه فرخشهر با حضور فرماندار شهرستان شهرکرد و مسئولين استاني و شهرستاني جهت جلوگيري از ورود مسافرين به استان انجام گرديد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09