فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 154453 تاریخ انتشار: 1399/06/23 12:26:59
نمایش: 410
اخبار
جلسه جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد در محل فرمانداري برگزار گرديد.
عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد در چهارمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد با موضوع نظارت بر کشت گياه شاه دانه و بررسي وضعيت خدمات رساني به محله 32 شهرکرد، ضمن بررسي مجوزهاي صادر شده و همچنين سطح زير کشت شاهدانه عنوان کرد: شوراهاي شهري و روستايي همکاري لازم را با جهاد کشاورزي و نيروي انتظامي جهت نظارت بر کشت و برداشت در فصول معين اعمال نمايند.
ارژنگ گفت: شناسايي نقاط آلوده و اماکن مخروبه و همچنين  سطوح آسيب پذير نقاط مختلف شهري و روستايي از حيث توزيع مواد مخدر بررسي شوند و موارد به دستگاه هاي مرتبط اعلام گردد.
فرماندار در خصوص اشتغال اهالي و انتقال احشام محله 32 شهرکرد اظهار داشت: موضوع تأسيس مجتمع پرورش اسب پيگيري شود و آخرين مرحله اجرايي آن که با موانعي رو به رو شده است مرتفع گردد.
وي ادامه داد: جمع آوري سگ هاي ولگرد، صدور اخطاريه به متخلفين در امور بهداشتي وهمچنين ضرورت پيگيري اتصال خانه ها به شبکه فاضلاب شهري در محله 32 مورد پيگيري دستگاه هاي مرتبط قرار گيرد.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/29