فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 30522 تاریخ انتشار: 1397/05/22
نمایش: 437
اخبار


کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار گرديد. در اين جلسه درمجموع 402 ميليارد و656ميليون ريال در قالب23 فصل و323 پروژه ازمحل اعتبارات استاني و اعتبارات قانون استفاده متوازن امکانات کشور بين دستگاه‌هاي اجرايي با اولويت پروژه هاي نيمه تمام و تاکيد بر پيگيري مستمر دستگاه‌هاي اجرايي در جهت جذب اعتبارات و نظارت بر اجراي پروژه‌ها در سطح شهرستان توزيع شد./

افزودن دیدگاه