فرمانداری شهرستان شهرکرد

​ابلاغ 131 ميليارد تومان اعتبار مصوب به شهرستان شهرکرد

کد خبر: 157068 تاریخ انتشار: 1400/09/17
نمایش: 251
اخبار
جلسه کميته برنامه‌ريزي شهرستان در فرمانداري شهرکرد برگزار گرديد.
 به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد جلسه کميته برنامهريزي شهرستان با هدف توزيع اعتبارات محروميتزدايي و بررسي پيشرفت فيزيکي پروژه هاي عمراني سال 1400 شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد و با حضور مديرکل منابع طبيعي و با حضور نمايندگان ادارت کل و سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديران شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
 
فرماندار شهرستان شهرکرد بيان نمود : در سال جاري اعتبارات تملک دارايي به مبلغ 69 ميليارد تومان از محل اعتبارات استاني، متوازن و جرائم راهنمايي و رانندگي جهت اجراي ۲۰۲ پروژه، مبلغ 15 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختيار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي جهت اجراي 7 پروژه و مبلغ 6/6 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات آب روستايي، عشايري و راه روستايي شهرستان جهت اجراي ۱۱ پروژه پيش بيني شده است.
عبدالعلي ارژنگ افزود : اعتبارات محروميت زدايي ابلاغي به شهرستان به مبلغ 40 ميليارد تومان مي باشد که در قالب فصول بهداشت، آموزش و حمل و نقل توزيع خواهد شد که از اين مبلغ 6/5 ميليارد تومان جهت اجراي 4 پروژه راه روستايي ، 1/21 ميليارد تومان جهت پروژه هاي فصل آموزش و 2/13 ميليارد تومان جهت پروژه هاي فصل بهداشت به منظور تکميل و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني شهرستان پيشبيني شده است که در مجموع تا کنون مبلغ 131 ميليارد تومان اعتبار مصوب به شهرستان شهرکرد ابلاغ گرديد .
 
در ادامه فرماندار شهرکرد اصلاح در شاخصهاي فصل توسعه مسکن، عمران، شهري و روستايي را از موضوعات مهم و محرک توسعه روستايي برشمرد و خطاب به مديران دستگاههاي اجرايي تسريع در مبادله موافقتنامه هاي عمراني اعتبارات ابلاغي و ارائه گزارش از پيشرفت فيزيکي پروژه ها به منظور احصاء موانع و رفع مشکلات را مهم و اساسي برشمرد.
 
 
 
 
 
 
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/09